plaża Pieniny jezioro czorsztyn przyroda góry zamek w niedzicy apartament w pieninach krajobraz zimą jezioro czorsztyn

Oferta dla wędkarzy

Jezioro czorsztyńskie i Dunajec

Atrakcje turystyczne w okolicy

Wyciągi narciarskie Przejście graniczne Baseny termalne Spływ dunajcem Jezioro Czorsztyńskie Zamki Czorsztyn Niedzica Pieniny Trzy Korony Jaskinie

Polityka prywatności

Polityka prywatności – klauzula informacyjna RODO dane osobowe – zasady przechowywania i przetwarzania

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanych dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administrowanie danymi osobowymi w Firmie Handlowo-Usługowej „GOTELE"

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z umową krótkotrwałego najmu pokojów jest Ewa i Marek Stochmal s.c. Firma Handlowo-Usługowa „GOTELE" z siedzibą: 34-450 Hałuszowa 29 a, adres email gotele@interia.pl. Dane osobowe przechowywane są w warunkach uniemożliwiających dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

II. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z osobą odpowiedzialną za przechowywanie w przedsiębiorstwie danych osobowych pod emailem: gotele@interia.pl lub korespondencyjnie na w/w adres Spółki.

III. Cele i podstawy przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz okres ich przechowywania.

1. Prowadzenie przez Firmę Handlowo-Usługową „GOTELE". działalności w zakresie krótkotrwałego wynajmu pomieszczeń; ma miejsce na podstawie: art. 6 ust 1lit. b) RODO: niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik – do czasu zakończenia realizacji umowy i jej rozliczenia oraz przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.

2. W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków; podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do niezbędnego czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, pozyskane zarówno w przypadku zawarcia i realizacji umowy najmu, jak i w przypadku niezawarcia takiej umowy.

3. Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych w celu realizacji czynności i operacji podatkowych, oraz rachunkowych, możemy przetwarzać Państwa dane w celach marketingowych tylko i wyłącznie, jeżeli wcześniej wyrazili Państwo na to pisemną zgodę.

IV. Uprawnienia osoby, której dane osobowe są przechowywane i przetwarzane:

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podst. art. 6 ust.1 lit. f RODO chyba, że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności,

• prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych; wnioski w tym zakresie można przesłać lub składać osobiście na wymieniony w pkt II adres

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do monitorowania stosowania przepisów zgodnie z art.51 RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

V. Zakres i cel pozyskiwania danych osobowych.

1. W trakcie procesu zawierania umowy na krótkotrwały wynajem pomieszczeń oraz jej realizacji ( rezerwacja telefoniczna lub za pomocą email, zameldowanie osoby) pozyskujemy, przechowujemy i przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu i historia połączeń, stan rodzinny, numer konta bankowego najemcy.

2. Celem tych czynności jest zawarcie umowy krótkotrwałego wynajmu pomieszczeń pomiędzy Firmą Handlowo-Usługową „GOTELE” a najemcą i jej realizacja, w związku z tym podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy i określenia stron i warunków umowy.

VI. Odbiorcy danych osobowych.

1. W zasadzie nasze przedsiębiorstwo nie przewiduje przetwarzania danych osobowych poza przedsiębiorstwem i przekazywania ich innym podmiotom.

2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom, które biorą udział w realizacji świadczonych przez nas usług, umowy, czy zamówienia. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom publicznym (policja, komornik, sąd), tylko na ich pisemny wniosek. Udostępnienie danych osobowych podmiotom zewnętrznym może nastąpić jedynie w przypadku prawnego obowiązku wykazania faktów czy wykazania wykonania określonych obowiązków na rzecz uprawnionych organów. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VII. Potwierdzenie przez najemcę zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych.

W związku z wolą zawarcia umowy krótkotrwałego najmu pomieszczeń od Firmy Handlowo-Usługowej „GOTELE” najemca zobowiązany zostanie wraz z zawarciem tej umowy do wyrażenia zgody, poprzez złożenie podpisu na formularzu informacyjnym na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych ujawnionych w procesie zawarcia i realizacji umowy najmu na wyżej wymienionych warunkach.

VIII. Informacje dodatkowe

1. Informujemy, że nie mają Państwo ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności brak możliwości świadczenia usług na Pana/Pani rzecz, w szczególności brak możliwości zawarcia umowy najmu.

2. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami.